^ Back to Top
facebook

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

Aktualności

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem 

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem i zostaje ono rozpoczęte na wniosek rodzica złożony do dyrektora szkoły. Wniosek będzie dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły. Nabór dzieci z poza rejonu rozpoczyna się 10 kwietnia 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r. Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie codziennie od godziny 8:00 do godziny 15:00.

Do pobrania:

  • Uchwała RM w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły  Kryteria naboru 

  • Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice  Harmonogram rekrutacji

  • wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 - dzieci spoza rejonu SP14  Wniosek  


 

Zapisy dzieci do klas I w Szkole Podstawowej nr 14


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. trwają zapisy dzieci z obwodu szkoły do klas I na rok szkolny 2017/2018. Prosimy o zgłaszanie się rodziców/opiekunów prawnych w terminie do dnia 31.03.2017 r. Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie codziennie od godziny 8:00 do godziny 15:00.

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie SP nr 14 przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.
Zgłoszenie, zawiera:
a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

b) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
c) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;
d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile je posiadają.

2. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem i zostaje ono rozpoczęte na wniosek rodzica złożony do dyrektora szkoły. Wniosek będzie dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły. Nabór dzieci z poza rejonu rozpoczyna się po 15 kwietnia 2017 r. Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie codziennie od godziny 8:00 do godziny 15:00.

Granice obwodu Szkoły Podstawowa nr 14 im. Stefana  Żeromskiego w Gliwicach, ul. Jedności 35

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 na rok szkolny 2017/2018:

Dzionkarzy, Gankowa, Jedności, Jesienna, Kasprowicza nr 39 i 41, Młodego Górnika, Młodopolska, Młodzieżowa, Na Filarze, Pogodna, Poznańska, Przedwiośnie, Przyszłości, Stefana Żeromskiego, Św. Michała, Tylna, Wielicka, Wiślana, Wiślana, Władysława Sikorskiego (nr parzyste), Wschodnia.

Do pobrania: karta zapisu dziecka do SP14 - dzieci z rejonu SP14.

Karta zapisu dziecka Serdecznie zapraszam Iwona Pochopień – Dyrektor Szkoły


 

Konkurs na najlepszy Biznes plan

Ogłaszamy Konkurs na najlepszy Biznes plan w ramach projektu Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy II - Akademii Młodego Przedsiębiorcy.

Prace należy składać do 01.06. 2017 r. do teczki doradcy zawodowego znajdującej się u pani w - ce dr Iwony Cieślik - Guła.

Konkurs na najlepszy Biznes plan

 


 

 

 

 Reforma edukacji

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z planowaną reformą edukacji przedstawiamy pakiet zawierający podstawowe informacje dotyczące reformy systemu oświaty w Polsce.

Reforma edukacji

 

 


                                    

EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą