^ Back to Top
facebook

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

BIP

Login Form

Aktualności

Zakończenie Roku szkolnego 2017/2018

8.00 Msza św. w kościele św. Jacka

9.15 budynek SP 14 - klasy I - III w salach lekcyjnych

9.15 budynek Sp 14 - klasy IV - VI na sali gimnastycznej

10.30 budynek ZSO 14 - klasy VII uczniowie, którzy mają otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem - sala gimnastyczna duża

11.30 budynek ZSO 14 - klasy VII w salach lekcyjnych


 

 

Program rządowy " Dobry Start"

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.
 
W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym wspólnym listem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej i poinformowanie rodziców, opiekunów uczniów o materiałach informacyjnych poświęconych programowi rządowemu „Dobry Start”. 

 

 Ulotka informacyjna programu " Dobry start"

List informacyjny


 

Przypominamy uczniom oraz ich opiekunom, że możliwość korzystania z darmowych przejazdów na podstawie samej legitymacji szkolnej obowiązuje do końca maja 2018 r. Od czerwca, aby korzystać z bezpłatnego przejazdu, dzieci muszą posiadać kartę ŚKUP z zakodowaną na niej specjalną zniżką uczniowską.


 

Informacje o przetargu - Modernizacja sanitariatów, Modernizacja obiektu.


 Obiady w czerwcu 2018

 


 

INFORMACJE DLA RODZICÓW ZWIĄZANE Z ZAMAWIANIEM KART ŚKUP Z WYKORZYSTANIEM TOKENU 

Instrukcja zamawiania kart SKUP

 TOKENY – IDENTYFIKATORY DO ZAMÓWIENIA KART ŚKUP 


  

Nabór uczniów do klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach

 przy ul. Jedności 35 na rok szkolny 2018/19

 

 Uprzejmie informujemy, że nabór uczniów do klasy I na rok szkolny 2018/19 zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 14 rozpoczyna się dnia 01 marca 2018 r.

Rejon Szkoły Podstawowej nr 14 – Obwody SP nr 14

 

Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Jedności 35, w godz. 8.00 – 15.00.

Wniosek  – Karta do pobrania ( obwód SP nr 14) /lub w sekretariacie szkoły przy ul. Jedności 35

 

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – uchwała Rady Miasta Gliwice

WniosekKarta do pobrania ( poza obwodem SP nr 14 ).

Terminy postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – Terminy rekrutacji dla kandydatów poza obwodem.

 

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór do klasy V sportowej o profilu piłka nożna.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas sportowych – Terminy rekrutacji do klas sportowych

 


 

Szanowni Rodzice


Chciałabym przedstawić Państwu nowo wybrane prezydium Rady Rodziców ZSO 14 w składzie:
1. Małgorzata Kopiec - przewodnicząca
2. Agnieszka Klugius - z-ca przewodniczącej
3. Marzena Czech - skarbnik
4. Agnieszka Kuś - sekretarz
5. Małgorzata Duda
6. Paulina Maszka
7. Barbara Wawok
8. Agnieszka Kogut

Konto bankowe pozostaje bez zmian
ING Bank Śląski 14 1050 1298 1000 0092 3264 8163

Chciałabym poinformować, że została ustalona wysokość składki, która pozwoliłaby zrealizować minimalną ilość zadań związanych z działalnością szkoły, na poziomie 30 zł na rok. Jednocześnie przypominam, iż składka jest dobrowolna i każda wpłata (także w innej wysokości) jest mile widziana.
Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek kwestie do Rady Rodziców proszę o przekazywanie ich delegatom klasowym lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy.

Przewodnicząca Rady Rodziców


 

KSIĄŻKA O SOŚNICY

książa


                                                              

 EUROWEEK 

Zapraszam chętnych uczniów od klasy IV i starszych na Projekt Szkoleniowy EuroWeek w roku szkolnym 2017/18, który odbędzie się 20 -24 luty 2018 r. Jest to wycieczka dydaktyczna w rejonie Sudetów, gdzie w ciągu 5-ciu dni uczniowie mają okazję „szlifować” język angielski. Zajęcia prowadzą studenci z całego świata. Koszt wyjazdu wynosi 360 zł + przejazd ( kwota za autokar jest uzależniona od ilości uczniów). Zapisy oraz zaliczkę przyjmuje p. Danuta Szyp. Zaliczka w kwocie 100 zł. powinna być wpłacona do 28.10.2017 r.

 

Zapraszam na stronę internetową www.euroweek.pl, tu znajdziecie więcej informacji na temat projektu. 


 

Rekrutacja do projektu unijnego 2016-2018

Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy II

 

Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie unijnym, który jest realizowany w naszej placówce. Poniżej dokumentacja związana z projektem

Regulamin udziału w projekcie

Ankieta rekrutacyjna uczniów

Ankieta rekrutacyjna nauczyciela

Oświadczenie uczestnika projektu

Deklaracja uczestnika

 

 

 

 

 

 

                                

EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą