^ Back to Top
facebook

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

Aktualności

Projekt „Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy” był:

 

- skierowany do Uczniów i Uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 21 
i Gimnazjum nr 6 zlokalizowanych w Gliwicach

- realizowany w partnerstwie: MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek, ul.Przedwiośnie 8/6, 44-119 Gliwice (LIDER) 
oraz Fundacja Domena Rozwoju, ul. Konarskiego 18 C, 44-100 Gliwice

- współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

W ramach projektu były realizowane różne akademie:

dla Uczniów i Uczennic SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14:

Akademia Powtórek - j. polskiego (zajęcia wyrównawcze)

Akademia Powtórek - edukacyjno -wyrównawcze (zajęcia wyrównawcze)

Akademia Powtórek - matematyka(zajęcia wyrównawcze)

Akademia Powtórek - logopedia (zajęcia wyrównawcze)

Akademia Powtórek - angielski (zajęcia wyrównawcze)

Akademia rozwoju Eksperymentariusz (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia rozwoju Herosi (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia rozwoju Mistrzowie (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia rozwoju Zdrowiacy (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia cyfrowej kreacji (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia dziennikarska (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia sportu szczypiornistki (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia sportu piłki halowej (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia tańca regionalnego (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia tańca nowoczesnego (zajęcia pozalekcyjne)

Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne

 

Akademia Rozwoju Zdrowiacy

 • zdrowiaki001
 • zdrowiaki002
 • zdrowiaki003
 • zdrowiaki004
 • zdrowiaki005
 • zdrowiaki006
 • zdrowiaki007
 • zdrowiaki008
 • zdrowiaki009
 • zdrowiaki010
 • zdrowiaki011
 • zdrowiaki012
 • zdrowiaki013
 • zdrowiaki014
 • zdrowiaki015
 • zdrowiaki016
 • zdrowiaki017
 • zdrowiaki018
 • zdrowiaki019
 • zdrowiaki020
 • zdrowiaki021
 • zdrowiaki022
 • zdrowiaki023
 • zdrowiaki024
 • zdrowiaki025
 • zdrowiaki026
 • zdrowiaki027
 • zdrowiaki028
 • zdrowiaki029
 • zdrowiaki030
 • zdrowiaki031
 • zdrowiaki032
 • zdrowiaki033
 • zdrowiaki034
 • zdrowiaki035
 • zdrowiaki036
 • zdrowiaki037
 • zdrowiaki038
 • zdrowiaki039
 • zdrowiaki040
 • zdrowiaki041
 • zdrowiaki042
 • zdrowiaki043

Simple Image Gallery Extended

 

Szablony do slajdów zostały pobrane ze strony fppt.com 

 

Akademia Rozwoju Mistrzowie

 • mistrzowie001
 • mistrzowie002
 • mistrzowie003
 • mistrzowie004
 • mistrzowie005
 • mistrzowie006
 • mistrzowie007
 • mistrzowie008
 • mistrzowie009
 • mistrzowie010
 • mistrzowie011
 • mistrzowie012
 • mistrzowie013
 • mistrzowie014
 • mistrzowie015
 • mistrzowie016
 • mistrzowie017
 • mistrzowie018
 • mistrzowie019
 • mistrzowie020
 • mistrzowie021
 • mistrzowie022
 • mistrzowie023
 • mistrzowie024
 • mistrzowie025
 • mistrzowie026
 • mistrzowie027
 • mistrzowie028
 • mistrzowie029
 • mistrzowie030
 • mistrzowie031
 • mistrzowie032
 • mistrzowie033
 • mistrzowie034
 • mistrzowie035
 • mistrzowie036
 • mistrzowie037
 • mistrzowie038
 • mistrzowie039
 • mistrzowie040
 • mistrzowie041
 • mistrzowie042
 • mistrzowie043
 • mistrzowie044

Simple Image Gallery Extended

 

Szablony do slajdów zostały pobrane ze strony fppt.com 

EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą