^ Back to Top
facebook

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

Aktualności

Projekt "Stawiam na naukę"

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Stawiam na naukę!" Projekt jest ukierunkowany na indywidualną pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ma na celu wyrównywanie dysproporcji powstających w trakcie procesu kształcenia, a także przyczynia się do zwiększenia jakości oferty edukacyjnej gliwickich szkół podstawowych.

  Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych poprzez organizację:
 • zajęć specjalistycznych eliminujących lub łagodzących określone dysfunkcje
 • zajęć rozwijających uzdolnienia.
  Działania zaplanowane w ramach projektu obejmują:
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych artystycznie (muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne);
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych (nauki matematyczno-przyrodnicze i humanistyczne oraz język angielski);
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych - sportowe;
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych.

[Rozmiar: 5046 bajtów]

 

[Rozmiar: 5046 bajtów]

EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą