^ Back to Top
facebook

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

Aktualności

AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI SOŚNICY II

Konkurs na najlepszy Biznes plan

Biznes plan - ulotka

 


 

Akademia Robolab

Akademia Arte

Akademia powtórek z matematyki dla klas VI

Akademia Cyfrowej Kreacji


 

 Projekt jest:

 • skierowany do Uczniów i Uczennic z klas IV-VI oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach 
 • realizowany w partnerstwie: MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek, ul. Przedwiośnie 8/6, 44-119 Gliwice 
 • współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 
Projekt realizowany będzie w terminie od 1/09/16 do 31/08/18.
W ramach projektu będą realizowane różne akademie:

Akademie Powtórek 

 • Akademia Edukacyjno - Wyrównawcza
 • Akademia Powtórek: Zajęcia wyrównawcze - Matematyka + wycieczka do Centrum Kopernika
 •  Akademia Powtórek: Zajęcia wyrównawcze - Matematyka dla klas 6 
 • Akademia Powtórek: Zajęcia Logopedyczno - terapeutyczne
 • Akademia Powtórek: Zajęcia wyrównawcze - angielski dla klas 6
 • Akademia Powtórek: Zajęcia wyrównawcze - Matematyczno - przyrodnicze 

Akademie rozwoju

 • Akademia Eksperymentariuszy + wyjazdy naukowe 
 • Akademia Herosi 
 • Akademia Arteterapii – zajęcia plastyczne dla dzieci uzdolnionych i chętnych do rozwijania swoich zdolności
 • Akademia Młodego Anglisty
 • Akademia Doświadczeń Matematycznych 
 • Akademia Cyfrowej Kreacji 
 • Akademia Robolab + wycieczka do Centrum Kopernika w Warszawie
 • Akademia Zdrowego Kręgosłupa - gimnastyka korekcyjna + basen 10h 

Indywidualne wsparcie ucznia 

 • Tyflopedagogika-zajęcia indywidualne 
 • Biofeedback 
 • IWP - Indywidualne Wsparcie Psychoterapeutyczne
 • Akademia Młodego Przedsiębiorcy 
 • Coaching dla dzieci 

Zachęcamy uczniów, rodziców klas IV - VI to skorzystania z oferty szkoły.

 

Regulamin udziału w projekcie

Ankieta rekrutacyjna ucznia

Oświadczenie uczestnika projektu

 

EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą