^ Back to Top
facebook

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

BIP

Login Form

Półkolonie 2018

SPRAWOZDANIE Z PÓŁKOLONII 2018 r.

 

W pierwszym tygodniu ferii od 29 I 2018 do 2 II 2018 r zorganizowano w naszej placówce dla 90 uczniów klas 1-3 półkolonię. Opiekowało się nimi
6 wychowawców i kierownik. 
Półkolonia trwała od godz. 9.00 do 13.00. Wychowawcy sprawowali również w ramach zajęć świetlicowych dyżury i opiekowali się dziećmi, których rodzice zadeklarowali chęć uczestnictwa dzieci w nich od godz. 7.00 do 9.00 i od godz. 13.00- 15.00.

     W ramach zajęć na półkolonii zorganizowano spotkanie dzieci z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej. Przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa w czasie ferii, przypomniano dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy. Policja ogłosiła konkurs plastyczny „Praca policjanta w mojej dzielnicy”. Wybrano 11 najciekawszych prac, które nagrodzono dyplomem i wejściówką na pływalnię „Neptun” w Sośnicy.

   We wtorek, środę dzieci jechały do stajni w Zabrzu Mikulczycach, gdzie dowiedziały się o zwyczajach życia koni, miejscu, w którym śpią, co to jest hipoterapia, w jakim celu wykorzystuje się konie. Każdy uczeń został przewieziony konno. Było ognisko z pieczeniem kiełbasek. Dzieci miały zajęcia na pływalni „Neptun” z instruktorem, w Sali fitness, bawialni.

  W czwartek przebywały na placówce, ale nie nudziły się, gdyż grały w gry stolikowe, uczestniczyły w zajęciach sportowych, komputerowych.

  W piątek wszyscy pojechali do kina „Roma” w Zabrzu na film „Miś Bamsey i córka wiedźmy”. Na zakończenie odbył się apel podsumowujący półkolonię, na którym policjanci jeszcze raz przypomnieli zasady bezpiecznego spędzania ferii.

Każdego dnia dzieci spożywały jeden posiłek. Dzieci były zadowolone z pobytu na półkolonii.

W piątek 2 II 2018 r była kontrola z kuratorium, która wypadła bardzo dobrze, bez uwag.

 

 

mgr Katarzyna Poloczek

EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą