^ Back to Top
facebook

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

Samorząd szkolny

Samorząd uczniowski klasy I-III


Przewodniczący: 

Zastępca przewodniczącego: 

Zastępca przewodniczącego: 

Zastępca przewodniczącego: 

Opiekunowie samorządu: dr Urszula Więckowska, mgr Alina Wyklińska

Plan Pracy Samorządu klas I - III

 

Samorząd uczniowski klasy IV-VIII


Przewodniczący: 

Zastępca przewodniczącego: 

Zastępca przewodniczącego:

Członkowie: 


Poczet sztandarowy: 

Opiekunowie samorządu: mgr Donata Klimaszewska, mgr Dominika Zielińska

Regulamin Pracy Samorządu

Plan Pracy Samorządu klas IV - VI

Regulamin organizowania dyskotek

EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą