^ Back to Top
facebook

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

Szkoła bez przemocy

Nasza szkoła na początku tego roku szkolnego przystąpiła do społecznej kampanii "Szkoła bez przemocy" Ma na celu przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy. Kampania skierowana jest do szkół - uczniów, nauczycieli i rodziców. Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do zapoznania się ze stroną niniejszej kampanii - oto jej adres: www.szkolabezprzemocy.pl 

W Belwederze

EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą