^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

BIP

Login Form

Aktualności

Drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

 

Uprzejmie informuję, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 2020 zostaną przekazane absolwentom Szkoły Podstawowej nr 14, 31 lipca 2020 r. w sekretariacie szkoły przy ul. Przedwiośnie 2, według następującego harmonogramu:

- godz. 10.00 – 11.00 - absolwenci klasy VIII a,

- godz. 11.00 – 12.00 – absolwenci klasy VIII b,

- godz. 12.00 – 13.00 – absolwenci klasy VIII c.

Po odbiór zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może zgłosić się także rodzic/opiekun prawny absolwenta szkoły podstawowej.

Ze względu na trwający stan pandemii, podczas odbioru zaświadczeń należy zachować zasady reżimu sanitarnego, a mianowicie: dystans społeczny (co najmniej 2m), zakrywanie nosa i ust maseczką ochronną, przyłbicą lub częścią garderoby, własny długopis (do podpisu potwierdzenia odbioru zaświadczenia).

Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail). Wobec powyższego wnioski proszę przesyłać przez dziennik elektroniczny do wicedyrektora szkoły - Haliny  Miłkowskiej.

W przypadku niemożności odbioru zaświadczenia w podanym terminie i godzinach, proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.

Absolwenci szkoły podstawowej będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00. 

Informuję także, że wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r. zostaną ogłoszone 31 lipca br. (piątek) o godz. 11:30 podczas briefingu z udziałem członków kierownictwa MEN i dyrektora CKE. Briefing będzie transmitowany za pośrednictwem profilu MEN na Facebooku: https://www.facebook.com/ ministerstwo.edukacji/. 
Przypominam najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. 

1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest: 

a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 

ALBO 

b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

2) 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej. 

3) Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. 

Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na: 

stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkolponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021),

stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach,

stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

 

Halina Miłkowska

Wicedyrektor ZSO-14


 

 

 

Szanowni Państwo Rodzice,

Drodzy Uczniowie

 

W tym szczególnym dniu zakończenia roku szkolnego, jakże innym niż wszystkie dotychczas, pragniemy Wam z całego serca podziękować.

Szanowni Rodzice, dziękujemy za poświęcony czas, zaangażowanie, znoszenie trudów dnia codziennego, rodzicielskie wspieranie dzieci i stawianie im wymagań szkolnych, nieustanne  motywowanie.

Drodzy Uczniowie, dziękujemy za wszelkie starania, pracę w domu, realizację obowiązków ucznia, co w kształceniu zdalnym nie było łatwe.

Daliśmy na szczęście radę pomimo wielu trudności!

Jesteśmy spragnieni spotkań z Wami! Mamy nadzieję, że szkolny dzwonek powita nas we wrześniu.

Życzymy wszystkim wypoczynku, a dzieciom wspaniałych wakacji.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 


 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą MDK

Oferta MDK


 

 

Zasady i terminarz zwrotu książek oraz podręczników
do Biblioteki Szkolnej w okresie pandemii Covid-19

Uwaga Uczniowie i Rodzice!

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną zwroty książek bibliotecznych oraz podręczników szkolnych w naszej szkole odbywać się będą w ściśle wyznaczonych terminach oraz według zasad rygoru sanitarnego.

PRZYPOMINAMY RODZICOM:

1.     Wykaz książek i podręczników do zwrotu przez poszczególnych uczniów zostanie udostępniony do wglądu drogą elektroniczną

2.     Zgodnie z obowiązującym w szkole Regulaminem Wypożyczania Podręczników oraz Regulaminem Biblioteki Szkolnej

·       za zagubiony lub zniszczony podręcznik czy książkę biblioteczną Rodzic zobowiązany jest do odkupienia tego samego podręcznika czy książki.

 

·       W przypadku niedostarczenia nowego podręcznika i nieuregulowania zaistniałej szkody wstrzymane zostanie danemu uczniowi wydanie kompletu podręczników i innych książek bibliotecznych obowiązujących w nowym roku szkolnym.

 

3.    W celu zachowania należytego dystansu społecznego i zasady nie tworzenia skupisk, (także w oczekiwaniu na wejście do szkoły) – uczniowie zostaną indywidualnie poinformowani drogą elektroniczną przez wychowawcękonkretnej godzinie przybycia każdego z nich do szkoły.

·       Podręczniki i książki należy w domu przygotować do zwrotu :

·       Oddzielnie należy spakować oddawane podręczniki i oddzielnie inne książki i odpowiednio każda paczkę opisać:

·       Zwracane książki należy włożyć do przeźroczystej reklamówki z dołączoną na zewnątrz (przyklejoną np. taśmą) kartką:
imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuły oddawanych książek

 

·       Komplety podręczników należy spakować do kolejnej przeźroczystej reklamówki z dołączoną na wierzchu (przyklejoną np. taśmą) kartką: imię i nazwisko ucznia, klasa, wykaz tytułów i numerów inwentarzowych podręczników)

·       Podręczniki oddajemy tylko w całych kompletach!

4.     Przy zwrocie książek:

·       Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników musi mieć założoną maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki lub dezynfekuje ręce przy wejściu do szkoły.

·       Jednocześnie przy zwrocie książek może przebywać tylko 1 osoba

·       Uczeń/rodzic zachowuje bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 1,5 m)

·       Uczeń/rodzic zachowuje dystans społeczny – nie tworzy skupisk. 

Ważne:

Prosimy o zapoznanie się z dołączonymi:

PROCEDURAMI i HARMONOGRAMEM
, w których  szczegółowo przedstawiony jest plan oraz zasady zwrotu podręczników i książek dla poszczególnych klas w naszej szkole!

Harmonogram zwrotu

Procedura zwrotu 


 

 

 

Komunikat

Szanowni Państwo,

Informuję, że w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 trwa zawieszenie zajęć w okresie od 1 czerwca do 26 czerwca 2020 (opiekuńczych w klasach I - III szkoły podstawowej,  zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych oraz stacjonarnych konsultacji).  Podyktowane jest to niestabilną sytuacją epidemiczną, a także koniecznością bezpiecznego przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty.

Klasy 4 – 8 zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej pozostają zamknięte.  

Więcej na stronie:  https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/wiekszosc-publicznych-zlobkow-i-przedszkoli-otwarta-od-1-czerwca

Z poważaniem
Iwona Pochopień - dyrektor szkoły


  

 

   

 

Dzień Otwarty

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole wszystkich przyszłych uczniów klas pierwszych oraz ich rodziców

Aby zwiedzić naszą szkołę wystarczy kliknąć w link pod zdjęciem. Zapraszamy :)

 

 

 

Dzień Otwarty w ZSO nr 14

 

 

 


 

 

                               

 

 

Trwa nabór uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym

 2020/2021

 

Szanowni Państwo, Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że od 2 marca 2020 roku trwa nabór uczniów do klasy I zamieszkałych w obwodzie szkoły. Od 11 do 22 maja 2020 roku trwa także rekrutacja dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

Przypominamy o obowiązku zapisania dziecka 7- letniego do szkoły (ur. w 2013 r.).

Zgodnie z wolą rodziców dzieci 6-letnie (urodzone w 2014 roku), mogą rozpocząć naukę jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

W związku z koniecznością ograniczenia kontaktów bezpośrednich między ludźmi, informujemy, że wszelkie kontakty rodziców ze szkołą będą odbywały się jedynie drogą telefoniczną i elektroniczną. W celu indywidualnego spotkania i jego celowości proszę kontaktować się ze szkołą telefonicznie.

 

Karty zapisu do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, jak i zamieszkałych poza obwodem szkoły (karty rekrutacyjne) można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja do klas pierwszych”. Po wypełnieniu dokumentów można je zeskanować i przesłać na e-mail szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Po wznowieniu zajęć lekcyjnych należy dostarczyć oryginały kart rekrutacyjnych do sekretariatu szkoły.

W przypadku braku możliwości zeskanowania dokumentów rekrutacyjnych, karty zapisu dziecka do klasy pierwszej proszę zostawić na portierni w budynku szkoły przy ul. Przedwiośnie 2, w godz. 7.00 – 15.00. Po weryfikacji dokumentów pracownik szkoły skontaktuje się z Państwem telefonicznie, tylko w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub wprowadzenia poprawek.

 

Z poważaniem Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach Iwona Pochopień                                                                                                                            

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi dokumentami związanymi z naborem do klas pierwszych, które są dostępne w zakładce - Dla uczniów i rodziców - Rekrutacja do klas pierwszych. 


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

DRODZY UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH

Informujemy, że na stronie internetowej http://www.kuratorium.katowice.pl/  znajduje się aktualny harmonogram rekrutacji i terminów egzaminów. Prosimy się z nim zapoznać. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce ABC Ósmoklasisty.

Informujemy, że na stronie internetowej slaskie.edu.com.pl  od 11 maja 2020 roku kandydaci starający się o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku 2020/2021 znajdą aktualną ofertę www. szkół.

Jednocześnie przypominamy, że postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Szczegóły w zakładce ABC Ósmoklasisty 


 

 

  

Instrukcja logowania na platformie epodręczniki


  

PILNE !!! KOMUNIKAT !!!

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne BOISKO oraz PLAC ZABAW przy ul. Jedności - SP nr 14 w Gliwicach ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA.

Bardzo prosimy o dostosowanie się do zaleceń państwowych i pozostanie w domach.

                                                                                                          Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14


 

Poradnik ZSO nr 14 dla rodziców, nauczycieli i uczniów

„Nauczanie zdalne – jak to ogarnąć?”

Z godziny na godzinę pojawiają się propozycje dotyczące nauczania zdalnego. I bardzo dobrze, że jest ich tak dużo. W naszej szkole przyjęliśmy następujące zasady działania.

1.      Oswojenie się z nową sytuacją.

2.      Uporządkowanie pracy uczniowskiej – odpowiedzialny nauczyciel przedmiotu.

3.      Przewodnikami w pracy domowej ucznia są wychowawca, nauczyciel.

4.      Nauczyciel kontaktuje się z uczniem w podany w formie elektronicznej sposób.

5.      Praca zdalna polega na porozumieniu, współpracy, wymianie zadań, sprawdzaniu, itp.

6.      Nauczyciele korzystają z różnych źródeł i odsyłają do nich uczniów.

7.      Rolą Rodzica jest zachęcanie młodzieży, uczniów do nauki oraz w miarę możliwości pomoc, szczególnie młodszym dzieciom.

8.    Wszyscy w naszej społeczności się wspieramy.

Oprócz wirtualnej relacji Uczeń – Nauczyciel – Rodzic w celu nauki programowej zachęcamy do korzystania z wielu innych propozycji, które znajdziemy na różnych polecanych stronach.

Pamiętajmy o stosowaniu  się do odgórnych zaleceń związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną.

 

                                         Z wyrazami szacunku, życzeniami zdrowia i wszystkiego dobrego

                                                           Iwona Pochopień -  dyrektor

 

 Poradnik Pedagoga


Zdalne nauczanie 

Szanowni  Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie w związku z zaistniałą sytuacją zachęcamy do skorzystania z przygotowanych ofert stron edukacyjnych

Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć - Przewodnik MEN

Propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi - do wykorzystania przez nauczycieli, rodziców, uczniów.

 Adresy przydatnych stron i portali internetowych


 

 

Uprzejmie informuję, że załatwianie spraw następuje:

·     drogą telefoniczną pod nr telefonu: 32 2370288

·     drogą elektroniczną:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·     poprzez e-dziennik

 

- sekretariat czynny w godz. 7.00 – 15.00 – ul. Przedwiośnie 2

 

Kontakt bezpośredni możliwy tylko po podaniu przez powyższe formy kontaktu celu spotkania po którym nastąpi uzgodnienie terminu. Głównym celem jest ograniczenie kontaktów


                                                                             

Nabór uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo, Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że od 2 marca 2020 roku trwa nabór uczniów do klasy I, przypominamy o obowiązku zapisania dziecka 7- letniego do szkoły (ur. w 2013 r.).

Zgodnie z wolą rodziców dzieci 6-letnie (urodzone w 2014 roku), mogą rozpocząć naukę jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W związku z koniecznością ograniczenia kontaktów bezpośrednich między ludźmi, informujemy, że wszelkie kontakty rodziców ze szkołą będą odbywały się jedynie drogą telefoniczną i elektroniczną. W celu indywidualnego spotkania i jego celowości proszę kontaktować się ze szkołą telefonicznie.

Karty zapisu do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły (karty rekrutacyjne) można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja do klas pierwszych”. Po wypełnieniu dokumentów można je zeskanować i przesłać na e-mail szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Po wznowieniu zajęć lekcyjnych należy dostarczyć oryginały kart rekrutacyjnych do sekretariatu szkoły.

 W przypadku braku możliwości zeskanowania dokumentów rekrutacyjnych, karty zapisu dziecka do klasy pierwszej proszę zostawić na portierni w budynku szkoły przy ul. Przedwiośnie 2, w godz. 7.00 – 15.00. Po weryfikacji dokumentów pracownik szkoły skontaktuje się z Państwem telefonicznie, tylko w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub wprowadzenia poprawek.

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły rozpocznie się z dniem 11 maja 2020 r.

 

Z poważaniem Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach Iwona Pochopień                                                                                                                            

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi dokumentami związanymi z naborem do klas pierwszych, które są dostępne w zakładce - Dla uczniów i rodziców - Rekrutacja do klas pierwszych. 


 Terminarz rekrutacji do szkół

Terminarz postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla klas I kandydatów zamieszkałych poza rejonem Dokument - Rekrutacja - załącznik nr. 1

Terminarz postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla klas VII dwujęzycznych Dokument - Rekrutacja - załącznik nr. 2

Terminarz postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla klas sportowych Dokument - Rekrutacja - załącznik nr. 3

 Terminarz postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla klas IV i VII Dokument - Rekrutacja

 


 

   

 Adres strony szkoły

Informujemy, że od dnia 01.10.2019r. nasza szkoła posiada tylko jedną domenę ( adres strony szkoły)  sp14gliwice.pl

Pod tym adresem znajdziecie Państwo  wszystkie informacje na temat Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14. 

Natomiast adres ( domena)  zso14gliwice.pl nie jest już domeną naszej szkoły.


 

 

 

 

 

 

                                                              

                     

EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą