^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

Aktualności

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

 

 

Tydzień z ulubionymi książkami i  ich bohaterami 

CELE

 • zainteresowanie dzieci książką i bajkami
 • kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy
 • reklama zbiorów biblioteki szkolnej
 • rozwijanie wyobraźni  u dzieci
 • wzbogacanie słownictwa dziecka.
 • rozwijanie wrażliwości i empatii.
 • promowanie pozytywnych wzorców zachowań.
 • wspólna zabawa w grupie
 •  Kształtowanie umiejętności wnioskowania i kojarzenia.
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych.

POMOCE

 • rekwizyty (przedmioty, rysunki związane z treścią baśni)
 • zagadki
 • bajki
 • naklejki
 • stroje baśniowe

Metody

 • rozmowa i pogadanka
 • głośne czytanie
 • prace plastyczne
 • prezentacja
 • zabawa

Zadania

 1. Spotkanie klas z bibliotekarzem i zapoznanie się z  programem Imprezy.
 2. Każde  dziecko  w klasie wybiera swoją ulubioną książkę z bajkami i swojego ulubionego bohatera.
 3.  Dzieci przynoszą książki, maskotki, plakaty itp. ze swoimi bohaterami bajek.
 4. Dzieci opowiadają o swoim bohaterze i wykonują ilustrację.
 5. Wspólne głośne czytanie fragmentów wybranych książek z ulubionymi bohaterami.
 6. Dzieci przebierają się za ulubionego bohatera książki.
 7. Dzieci biorą udział a Bajkowej Zgaduj Zgaduli.

 

 PRZEBIEG  IMPREZY

Przed rozpoczęciem „Tygodnia z ulubionymi książkami i ich bohaterami”

 1. Wychowawca informuje wcześniej dzieci i rodziców o organizacji w szkole „Tygodnia z ulubionymi książkami i ich bohaterami” oraz o zadaniach do wykonania przez dzieci (wpis do zeszytu korespondencji z rodzicami )
 2. W tym celu prosi rodziców i dzieci  o:

§  przyniesienie w wyznaczonym dniu na lekcje książek, maskotek, zabawek, breloczków, obrazków, plakatów itp. z wizerunkami ulubionych bohaterów bajek czy baśni.*

§  przebranie się dzieci w strój ( element stroju, rekwizyt) swojego ulubionego bohatera bajki w kolejnym wyznaczonym dniu **

* każde dziecko przynosi jedną wybraną rzecz z ulubionym bohaterem

** Stroje lub elementy stroju muszą być wygodne, aby dziecko mogło w nim przebywać przez cały dzień

Dzień Pierwszy

 1. Spotkanie dzieci z bibliotekarzem i zaproszenie do wspólnej zabawy.
 2. Każde dziecko przedstawia swojego ulubionego bohatera bajki – pokazuje przyniesione rzeczy i opowiada o wybranej postaci ( jak wygląda, jakie ma przygody i dlaczego ta postać bajkowa mu sie podoba)
 3. Nauczyciel czyta z dziećmi na głos fragmenty  wybranych książek z ulubionymi bohaterami.
 4. Dzieci wspólnie z nauczycielem wykonują w swojej klasie z przyniesionych rzeczy i książek wystawkę, która pozostanie w klasie do końca trwania „Tygodnia z...”.

Dzień Drugi

 1. Nauczyciel przypomina dzieciom w klasie  o czym dzień wcześniej rozmawiali
 2. Omawia z dziećmi jak maluje sie portret.
 3. Dzieci wykonują portret ulubionego  bohatera Bajki.

Wskazówki:

 • portret może przedstawiać całą postać lub pół postać
 • portrety mogą być indywidualne (jedna osoba), podwójne lub zbiorowe
 • technika dowolna ( nauczyciel może wybrać jedną technikę dla całej klasy)
 1. Nauczyciel wybiera pięć najładniejszych portretów na wystawę na korytarz szkolny (parter), a pozostałe  portrety zamieszcza na gazetce w klasie.  

 

Dzień Trzeci

 1. Dzieci z każdej klasy przebierają się w strój lub elementy stroju swojego ulubionego bohatera bajkowego i przez cały dzień na lekcjach wcielają się w tą postać.
 2. Specjalne Jury wybiera z każdej klasy dwie najładniejsze postacie bajkowe, które pozują do wspólnego zdjęcia.

Dzień Czwarty i Piąty

„Bajkowa Zgaduj Zgadula”

Wizyta Uczniów z Aktywu Bibliotecznego w poszczególnych klasach i wspólna zabawa z dziećmi (rozwiązywanie zagadek, quizów itp. ) *

* Dzień i godzinę uzgadnia Wychowawca z Nauczycielem – bibliotekarzem

 

EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą