^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

Administracja

Główna księgowa - mgr Sylwia Stopa w zastępstwie Justyna Bem

Starszy referent - Joanna Korman

Specjalista - mgr Katarzyna Lis

Samodzielny referent - Anna Tomecka

Referent - Alicja Pojda

Pracownicy Obsługi

Marek Bednarek

Iwona Bednarek

Greta Blicharz

Elzbieta Budrzycka

Justyna Cieśla

Urszula Czyżewska

Małgorzata Dąbrowska

Iwona Dudzińska

Małgorzata Gawlik

Jolanta Grabowska

Ewa Gros

Franciszek Gutowski

Elżbieta Sobel  

Grzegorz Kłusek

Sabina Klimczak

Marzena Konatowska

Małgorzata Krystaszek

Izabela Miesiączek

Krystyna Pawełoszek

Elżbieta Pietrzak

Magdalena Porzuczek

Bożena Pyka

Małgorzata Smokowska

Elżbieta Sobel

Helena Sosnowska

Natalia Stępka

Halina Stępka

Agata Twardak
EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą