^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach, budynek przy ulicy Jedności 35

1.     Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla osób przychodzących dostępne są 2 wejścia:

a)     od ulicy Jedności (główne) – wejście schodami, drzwi otwierane samodzielnie , umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku,

wejście posiada podjazd dla wózków, jest również przystosowane dla osób
z niepełnosprawnością ruchową

b)     od placu zabaw – wejście schodami, drzwi otwierane samodzielnie.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2.     Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze
 i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się również na parterze.

3.     Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

a)     Zastosowano pochylnię dla wózków od strony ulicy Jedności 35.

b)     W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, portierni znajdującego się przy wejściu głównym od ul. Jedności 35.

4.     Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu nie wyznaczono  miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5.     Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.     Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W drugim etapie modernizacji obiektu: zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy budynku ul. Jedności 35 zaprojektowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach, budynek przy ulicy Przedwiośnie 2

1.      Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla osób przychodzących dostępne jest 1 wejście:

c)     od ulicy Przedwiośnie (główne) – wejście schodami, drzwi otwierane samodzielnie , umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku ,

wejście nie posiada podjazd dla wózków, nie jest przystosowane dla osób
z niepełnosprawnością ruchową

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Pomieszczenia i toalety nie są dostępne dla osób na wózkach.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

c)     Budynek nie posiada  pochylni dla wózków.

d)     W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, portierni znajdującego się przy wejściu głównym od ul. Przedwiośnie 2.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono  miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 będzie dążył do zapewnienia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu od strony ulicy Przedwiośnie.

 

 

 

EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą