^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

BIP

Login Form

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Dyrekcja Szkoły:

Dyrektor: mgr Iwona Pochopień

Wicedyrektor: mgr Iwona Cieślik-Guła

Wicedyrektor: mgr Halina Miłkowska

Wicedyrektor: mgr Aurelia Kobylińska

Dyrektor szkoły mgr Iwona Pochopień przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w środy w godz. 14.30 - 16.00 w budynku ZSO nr 14 przy ul. Przedwiośnie 2

 

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 14

 

Pedagog

mgr Joanna Mika

 

Psycholog

 mgr Aleksandra Wróblewska

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Adamczyk

mgr Sylwia Buczek

mgr Bożena Doluk-Michałowska

mgr Daria Baran

mgr Jolanta Kureczko

mgr Magdalena Król

mgr Katarzyna Poloczek

mgr Urszula Sobaszek

mgr Anna Surlas

mgr Danuta Szyp

mgr Anna Świszcz

mgr Elżbieta Trybała

mgr Halina Wojciechowska

mgr Alina Wyklińska

 

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

mgr Daria Baran

mgr Beata Wiśniewska

mgr Anna Nowak

mgr Renata Mazur

 

Język polski

mgr Agnieszka Just

mgr Iwona Kotniewicz

mgr Halina Leszczyńska

mgr Anna Nowak

mgr Renata Cichecka

mgr Danuta Baron - Malinowska

 

Historia i społeczeństwo

mgr Grzegorz Koniczek

 

Język angielski

mgr Joanna Hus

mgr Agnieszka Just

mgr Monika Pieloch

mgr Małgorzata Pociask

mgr Dominika Zielińska

 

Język niemiecki

mgr Anna Słoka - Sroczyńska

 

Matematyka

mgr inż. Anna Orlicka

mgr inż. Anna Fidler - Stróż

mgr Aurelia Dąbrowska

mgr Patrycja Tupek

mgr Krzysztof Kołodziej

 

Przyroda

mgr Danuta Szyp

 

Biologia

mgr Aleksandra Kosok

 

Geografia

mgr Małgorzata Wilk

 

Fizyka

 mgr Beata Wierzbicka

 

Chemia

 mgr Małgorzata Szymkiewicz

 

 WOS

 mgr Grzegorz Koniczek

 

Plastyka

mgr Sylwia Malcharczyk

 

Zajęcia techniczne

mgr Sylwia Malcharczyk

 

Muzyka

mgr Renata Mazur

mgr Aurelia Kobylińska

 

Zajęcia komputerowe

mgr Iwona Cieślik-Guła

mgr Iwona Pochopień

mgr Kołodziej Kołodziej

mgr Anna Orlicka

 

 

Wychowanie fizyczne

mgr Elżbieta Holik

mgr Bartosz Kowal

mgr Izabela Kwiecień

mgr Bogusława Hajduk

mgr Paweł Pfeifer (trener klasy sportowej)

mgr Kamil Zawada (trener klasy sportowej)

mgr Błażej Bieniaszewski

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Halina Miłkowska

 

Religia

mgr Donata Klimaszewska

mgr Marek Ludwig

mgr Łukasz Meinert

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Joanna Kwiecińska

mgr Bożena Doluk - Michałowska

mgr Katarzyna Poloczek

 

Doradztwo Zawodowe

mgr Bożena Doluk - Michałowska

mgr Donata Klimaszewska

 

Biblioteka szkolna 
Nauczyciele - bibliotekarze

mgr Dorota Woźny 

mgr Małgorzata Wilk

 

mgr Elżbieta Tomala

 

Świetlica szkolna

mgr Magdalena Czop - Niewolik

mgr Anna Maciejewska

 

Grono pedagogiczne Przedszkola nr 22

mgr Anna Dudek

mgr Monika Gołąbek

mgr Monika Kaleta

mgr Hanna Mijacz

mgr Barbara Pawlik

mgr Barbara Pańkowska

mgr Magdalena Abramek

mgr Agata Sowińska

mgr Dorota Krasińska

mgr Milena Krus

mgr Aurelia Kobylińska

mgr Dorota Krasińska

 

 

Grono Miejskiego Domu Kultury

mgr Henryk Pielichowski

mgr Agata Niźnikiewicz

mgr Sebastian Thiel

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aleksandra Cnota - Mikołajec

 

 

EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą