^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

BIP

Login Form

Międzynarodowe Święto Pokoju 2021

To już kolejna odsłona tego przedsięwzięcia w naszej szkole. Oprócz pięknych plakatów, które możemy podziwiać w Galerii Szkoły i online, były również godziny wychowawcze poświęcone profilaktyce przeciwdziałania agresji, kłótniom, propagujące idee solidarności, życzliwości wśród ludzi. Symbolicznym znakiem obchodów tego święta było ubranie się dzieci na niebiesko.
Mamy nadzieję, że podejmowane działania sprowokują do refleksji i konkretnych zachowań.
Dziękujemy Wszystkim Nauczycielom, którzy aktywnie włączyli się w obchody.
W piątek z okazji Międzynarodowego Dnia Po­koju u­cznio­wie na­szej szko­ły
zo­sta­li za­pro­sze­ni również do u­bra­nia się w niebieskie ko­szul­ki. W holu za­wi­sły o­kolicz­no­ściowe pla­katy.
EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą