^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

BIP

Login Form

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Czytam z klasą - edycja III

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny dla klas I - III Czytam z klasą "Lekturki spod chmurki" - edycja III

 

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki" to międzynarodowy projekt edukacyjny dla klas I-III, świetlic i bibliotek szkolnych, a także ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

od 1 października 2021 roku do 31 maja 2022 roku

CELE PROJEKTU:

·        rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

·        rozwijanie aktywności czytelniczej,

·        doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

·        zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

·        zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,

·        wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,

·        integracja zespołu klasowego,

·        współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

 

W roku szkolnym 2021/2022 do projektu z naszej szkoły przystąpiły klasy: 2 b, 3 a.

 

Logo projektu

 


 

Potwierdzenia ukończenia projektu 

 

 

Sprawozdania z realizacji projektu 

Moduł I - "Podróże małe i duże"

Czytam z klasą - moduł I - klasa 2 b

Czytam z klasą - moduł I - klasa 3 a

 

 

Moduł II - "Naukowy zawrót głowy"

Czytam z klasą - moduł II - klasa 2 b

Czytam z klasą - moduł II - klasa 3 a

 

 

Moduł III - "Na ratunek"

Czytam z klasą - moduł III - klasa 2 b

 

Czytam z klasą - moduł III - klasa 3 a

EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą