^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

BIP

Login Form

Szkoła Patriotów

Poniższa strona dokumentuje realizację projektu SZKOŁA PATRIOTÓW
organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty przy partnerstwie oddziału IPN w Katowicach.październik 2023
: Spotkanie ze świadkami historii

Podczas rozmowy z ks. dr Antonim Tomalą i Panem Szymonem Dylusem, przywrócono pamięć o ks. dr Antonim Korczoku, który był proboszczem w Sośnicy. Zapisał się w historii nie tylko naszej dzielnicy, o czym świadczy poświęcona Jego pamięci międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana w 2021 r. w Gliwicach-Sośnicy.

Niecodzienna lekcja historii odbyła się także jako kontynuacja działań szkolnych związanych z upowszechnianiem wiedzy na temat Sośnicy na podst. publikacji „Gliwice-Sośnica, ludzie i miejsca”. W spotkaniu brali udział przedstawiciele klas 4-8, którzy stawiali wiele pytań. Organizatorką wydarzenia była koordynator projektu Pani Iwona Pochopień-dyrektor szkoły oraz nauczycielki z biblioteki: Pani Małgorzata Wilk i Pani Dorota Woźny. 

 

  

  

 


 

wrzesień 2023:

Dzielimy się owocami pracy redakcji książki społecznej pt. "Gliwice-Sośnica. Ludzie i miejsca", która w rozdziale 4 pt. "MIEJSCA PAMIĘCI I LUDZIE Z NIMI ZWIĄZANI" opisuje działalność ks. dr. Antoniego Korczoka oraz opisuje groby powstańców śląskich. Całą książkę (ebook) można pobrać bezpłatnie tutaj.


Przeczytaj o ks. dr. Antonim Korczaku - kliknij tutaj.


Przeczytaj o grobach powstańców śląskich - kliknij tutaj


 

kwiecień 2023:

Postanowiliśmy wybrać dwa miejsca szczególnie ważne dla Sośnickiej społeczności:

1. Płyta nagrobna, a pod nią urna z prochami ks. Antoniego Korczoka (znajduje się w bocznej nawie w kościele Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy, ul. Antoniego Stabika 9):

Ks. dr Antoni Korczok był proboszczem w Sośnicy od 1929 r. Odprawiał nabożeństwa w j. niemieckim i j. polskim. W 1940 r. został aresztowany. Był więziony, a następnie skierowany do obozu koncentracyjnego w Dachau. Zastrzelony w 1941 r. w przeddzień uwolnienia.

2. Groby powstańców śląskich.

Na cmentarzu przy ul. Cmentarnej w Sośnicy - dzielnicy Gliwic pochowani są powstańcy, którzy brali udział w III powstaniu śląskim.


 

kwiecień 2023

Szkoła Patriotów to projekt realizowany w naszej szkole, którego celem są:

  • przywracanie i  podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach,
  • upowszechnianie  wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką                                o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem,
  • systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń                         z historii Polski,
  • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego,
  • pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach  z historii kraju i regionu, 
  • dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju,
  • współpraca z lokalną społecznością (m.in. Parafią, OSP, KGW, stowarzyszeniami),
  • rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.

 

EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą