^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

Świetlica Szkolna

 Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 16.30

Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy szkolnej: 

mgr Anna Maciejewska                                                                                                                                           

mgr Magdalena Czop

Dodatkową opiekę nad uczniami sprawują :

mgr Beata Wiśniewska

mgr Iwona Bryśkiewicz

mgr Bożena Doluk - Michałowska

mgr Renata Cichecka

mgr Danuta Szyp

 

 

 

Regulamin świetlicy szkolnej

Karta zapisu dziecka na świetlicę 2018/2019

EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą