^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

Zebrania i konsultacje

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 


1.


7 – 14 września 2020 r.


Zebranie z rodzicami. Informacje ogólne dotyczące roku szkolnego. 


2.


21 - 23 października 2020 r.


Konsultacje z wybranymi rodzicami uczniów (na indywidualne zaproszenie wychowawców lub nauczycieli)


3.


16 - 20 listopada 2020 r.


Zebranie z rodzicami. Informacja o postępach w nauce                           i zachowaniu uczniów.                


4.


14 - 16 grudnia 2020 r.


Konsultacje z rodzicami. Informacja o postępach                    w nauce  i o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi


5.


27 - 29 stycznia 2021 r.


Zebranie z rodzicami. Informacja o ocenach na I półrocze. Podsumowanie I półrocza.


6.


16 - 18 marca 2021 r.


Konsultacje z wybranymi rodzicami uczniów (na indywidualne zaproszenie wychowawców lub nauczycieli).


7.


13 - 15 kwietnia 2021 r.


Zebranie z rodzicami. Informacja o postępach w nauce                         i zachowaniu uczniów.


8.


18 - 20 maja 2021 r.


Zebranie z rodzicami. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi na koniec roku szkolnego.

 

 


 

 

 

EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą